דף הבית » שינויי חקיקה בעקבות ועדת טכטנברג
 

שינויי חקיקה בעקבות ועדת טכטנברג

 

 

לחצו כאן לקובץ המלא 

 

 

תקציר:

" לפני כחודשיים התפרסמו המלצות ועדת טרכטנברג לשינויי חקיקה. ביום 5 בדצמבר 2011 אושרו ההמלצות בשינויים קלים בקריאה שניה ושלישית בכנסת וביום 7 בדצמבר פורסמו התיקונים ברשומות (חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011). יתכן והחקיקה דורשת הערכות עוד טרם תום שנת המס ולפיכך להלן פרוט תמצית השינויים:

 

 1.                   שינוי מתווה הפחתת המיסים - החל משנת המס 2012 יבוטל המתווה להפחתת מס על יחידים וחברות כדלקמן:

הגדלת שעור מס הכנסה על בעלי הכנסה הגבוה מ- 40,231 ש"ח לחודש ל- 48% (2011 - 45%), הגדלת שעור מס חברות ל- 25% (2011 - 24%).

2.                   נקודת זיכוי לאב לילד עד גיל 3 - מתן 2 נקודות זיכוי מעת לידת הילד ועד הגיעו לגיל 3, בחישוב הכנסתו החייבת של האב מיגיעה אישית.

3.                   העלאת שעור המס על ריבית, דיבידנד, רווח הון ושבח ריאלי -  שעור המס על הכנסות כאמור יועלה ל - 25% (2011 - 20%) ולגבי בעל מניות מהותי ייעלה ל - 30% (2011 - 25%). הגידול בשיעור המס על רווח הון יהיה לינארי בין שעורי המס השונים. זאת, למעט רווח הון משוק ההון שלגביו שיעור המס יהיה על פי שיעור המס התקף במועד המכירה, ללא קשר למועד שבו הוא נצמח. תתאפשר מכירה רעיונית של ניירות ערך סחירים עד תום שנה זו על מנת לנצל את שיעורי המס התקפים בשנה זו. יש לציין ששעורי המס על הכנסות בשוק ההון שהיו חייבות בשיעור של 15% (מכשירים שאינם צמודים) לא ישתנו בשנת 2012.

4.                   הפחתת תקרת הביטוח הלאומי - תקרת ההכנסה החייבת בביטוח לאומי תעמוד על 5 פעמים השכר הממוצע במשק - 40,790 ש"ח (2011 - 73,422 ש"ח).

 

פעולות שיש לבחון ביצוען עד תום שנת המס: 

 

1.                   מכיוון ששיעור המס על דיבידנד יעלה ב - 5% וזאת החל מיום 1.1.2012, יש לשקול חלוקת דיבידנדים עד ליום 31/12/2011. מועד תשלום המס בגין דיבידנד המחולק בחודש דצמבר הינו 15/1/2012.

2.                   קיזוז הפסדים מני"ע מהכנסות מדיבידנד, שמקבל בעל מניות מהותי - על פי החוק..." לקרוא עוד

 

 

 

 

 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר